Drones met kernkoppen en gezichtsherkenning!

Gehackte nanobots die je van binnen opeten!

Robots die doelbewust fabricagefouten maken!

Sinds mensenheugenis zijn we aan het ontdekken, maken, uitvinden, creëren. Er lijkt geen einde te komen aan onze vindingrijkheid. Steeds sneller, steeds geavanceerder. Maar wat als onze vindingrijkheid nou juist ons einde wordt?

Zijn wij nog wel de meesters van onze creaties of staan we op een kantelpunt?
We moeten wat doen voor het te laat is!

Bij MAN versus ROBOT gaan wij de confrontatie aan!Samen met het publiek en met behulp van de wereldbekende wetten van Asimov gaan we onderzoeken of de mensheid gedoemd is of nog te redden is.

  • Eerste Wet: Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
  • Tweede Wet: Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
  • Derde Wet: en robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Voor meer informatie neem contact op
VOOR HET TE LAAT IS